Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Uniform
 • Annual Leave

Job Description

 • Tham mưu cho HĐQT và Ban TGĐ về các vấn đề pháp chế doanh nghiệp phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tập đoàn;
 • Tư vấn nghiệp vụ chuyên môn pháp lý cho các phòng/ ban trực thuộc Tập đoàn trong quá trình hoạt động.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh/ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tập đoàn;
 • Đại diện theo ủy quyền để tham gia các vụ tranh chấp, vụ kiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến sở hữu trí tuệ đối với các logo, nhãn hiệu của Tập đoàn;
 • Phối hợp với các phòng/ban tham gia đàm phán hợp đồng, tham gia làm việc với đối tác, khách hàng trong quá trình hoạt động;
 • Cập nhật, phân tích, phổ biến, tập huấn các chính sách, văn bản pháp luật mới liên quan đến các lĩnh vực hoạt động Tập đoàn;
 • Làm đầu mối liên hệ, làm việc với các tổ chức luật sư trong các vụ việc của Tập đoàn;
 • Tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại của khách hàng (nếu có);
 • Các vấn đề pháp lý khác theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Luật, Xây dựng, Thiết kế, Kiến trúc & Quy hoạch, …
 • Có ít nhất từ 7 - 10 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc cho các Công ty/ Tập đoàn là chủ đầu tư phát triển các dự án bất động sản và có chứng chỉ hành nghề Luật sư.
 • Trung thực, chủ động, đam mê công việc và có mục tiêu gắn bó lâu dài với Công ty.
 • Am hiểu sâu về kiến thức pháp luật ở các mảng doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, lao động, thuế, tranh tụng;
 • Kiến thức: nắm vững về pháp lý doanh nghiệp, đất đai, quy hoạch, chuyển nhượng dự án, mua bán nhà ở.
 • Kỹ năng: giải quyết vấn đề; giao tiếp và thiết lập mối quan hệ, có mối quan hệ sâu rộng với chính quyền, các sở ban ngành.
 • Khả năng: quản lý nhân sự, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự.
 • Có thể làm việc trong môi trường áp lực cao.

 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 06/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 05/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 04/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 04/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 28/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 27/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 09/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 10/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.