Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Uniform
 • Annual Leave

Job Description

 • Tham mưu, tư vấn cho Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến phương án tổ chức điều hành và hoạt động triển khai thực hiện kế hoạch/ dự án để đảm bảo tính tối ưu, hiệu quả;
 • Giám sát, báo cáo việc triển khai các quyết định và chỉ đạo của Tổng Giám đốc được thực hiện nghiêm túc;
 • Theo dõi, giám sát và báo cáo tiến độ thực hiện các mục tiêu – kế hoạch của các Đơn vị/ Phòng Ban trực thuộc Tập đoàn;
 • Nghiên cứu, phân tích và đánh giá rủi ro các vấn đề liên quan trong phạm vi công việc phụ trách;
 • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ và tham gia các cuộc họp của các Phòng Ban/ Đơn vị theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
 • Tham gia các công tác đối nội - đối ngoại theo sự phân công của Tổng Giám đốc;
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Xây dựng, Luật, QTKD hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc cho các Công ty/ Tập đoàn là chủ đầu tư phát triển các dự án bất động sản.
 • Thái độ: Tích cực, trung thực, chủ động, đam mê công việc và có mục tiêu gắn bó lâu dài với Công ty.
 • Kiến thức: xây dựng, pháp luật đầu tư xây dựng, luật doanh nghiệp, quản lý dự án, quản trị kế hoạch.
 • Kỹ năng: Giao tiếp, thương lượng; Tổ chức và sắp xếp công việc; Phân tích và tổng hợp thông tin.
 • Khả năng: dự báo, phân tích, xây dựng và quản trị thực hiện kế hoạch hoạt động của Đơn vị/ Phòng Ban.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 24/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 15/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 10/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 25/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 21/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 20/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 07/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.