Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Uniform
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng quy trình quản lý Tài chính – Kế toán phù hợp với Tập Đoàn.
 • Quản lý nghiệp vụ hạch toán kế toán : thu thập và hạch toán các nghiệp vụ tài chính phát sinh theo đúng quy định. Kiểm tra, xử lý khi phát hiện các sai sót. Hỗ trợ việc lưu trữ, bảo mật hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động của Tập Đoàn. Đồng thời rà soát báo cáo tài chính cho Ban Lãnh Đạo Tập Đoàn.
 • Quản lý công việc của nhân viên Phòng Kế Toán, có trách nhiệm hướng dẫn quy trình, quy chế của công ty cho nhân viên trong phòng. Trực tiếp phân công và giám sát hiệu quả công việc của phòng.
 • Quản lý việc sử dụng tài sản, nguồn vốn của Tập Đoàn: Kiểm tra việc thực hiện quy trình quản lý tài chính của Tập Đoàn. Đảm bảo tính minh bạch, nhanh chóng, đúng đối tượng và đúng mục đích của các khoản thu, chi trong Tập Đoàn.
 • Xử lý các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản của công ty sai mục đích. Quản lý quỹ tiền mặt của Tập Đoàn, đảm bảo nguồn tiền đủ phục vụ cho hoạt động kinh doanh;
 • Tổng hợp, phân tích thông tin, lập ra báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kế toán, hạch toán, sổ sách… cho Ban Lãnh Đạo Tập Đoàn. Kịp thời phát hiện những điểm chưa phù hợp để có biện pháp đảm bảo sử dụng nguồn vốn hợp lý giúp tối đa hóa lợi nhuận.
 • Lập kế hoạch và kiểm soát ngân sách cho tất cả hoạt động cần thiết trong Tập Đoàn theo Tháng/Quý hoặc theo Năm. Các hoạt động này bao gồm cả quản lý nhân sự, quản lý sản xuất… thường ngày và hoạt động cải tiến, phát triển, đầu tư…
 • Theo dõi, thống kê và làm việc về Ngân Sách của Tập Đoàn với các phòng ban liên quan, nhằm mục đích xây dựng việc lập và tuân thủ Ngân sách một cách hợp lý và đúng chuẩn
 • Xây dựng mô hình tài chính: Xây dựng và duy trì các mô hình tài chính để dự báo và phân tích dòng tiền.
 • Quản lý rủi ro: Đánh giá và quản lý rủi ro tài chính liên quan đến ngân sách và dự toán.
 • Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong Tập Đoàn;
 • Tham mưu cho Ban Lãnh Đạo các phương án xử lý dòng tiền, lợi ích các mặt về nghiệp vụ chuyên môn;
 • Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo và Cấp trên

Job Requirement

 • Tốt Nghiệp Đại Học Chuyên ngành Tài Chính- Kế Toán.
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc cho các Công ty/ Tập đoàn là chủ đầu tư phát triển các dự án bất động sản.
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết gắn bó lâu dài với công việc. Nghiêm túc chủ động trong công việc.
 • Kiến thức: Am hiểu kiến thức kế toán về Bất Động Sản, và các lĩnh vực tài chính.
 • Kỹ năng: Có năng lực kỹ năng chuyên sâu về kế toán; Kỹ năng vận hành và cơ cấu tổ chức bộ máy; Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp. Kỹ năng quản lý thời gian/ làm việc nhóm hiệu quả.
 • Chỉ tuyển Nữ 
 • Khả năng: Có khả năng nghiên cứu, tìm thêm phương án để tiết kiệm thời gian tối đa, hiệu quả công việc hơn. Tư duy phản biện.
 • Ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp.
 • Tin học: Thành thạo các phần mềm chuyên dụng.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 3
 • Date posted: 12/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 24/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.