Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Uniform
 • Annual Leave

Job Description

 • Tham mưu Ban Lãnh đạo Tập đoàn xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động thiết kế và quản lý thiết kế;
 • Xây dựng ngân sách và kế hoạch hoạt động của Khối thiết kế phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn.
 • Thiết lập, giám sát, điều hành toàn bộ hoạt động của các Bộ phận trực thuộc: Kiến Trúc – Kết Cấu – Cơ Điện – Hạ tầng.
 • Xây dựng kế hoạch, phân công, giao việc cho các Trưởng bộ phận và kiểm tra việc thực hiện theo đúng các chức năng.
 • Điều phối các Trưởng bộ phận và phối hợp các đơn vị tư vấn trong suốt quá trình thiết kế.
 • Quản lý, kiểm soát tiến độ thiết kế đáp ứng được các yêu cầu theo tổng tiến độ dự án.
 • Giám sát, phối hợp với các đơn vị tư vấn để triển khai thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, đảm bảo đúng theo ý tưởng kiến trúc được duyệt, tổ chức giám sát tác giả tại công trường.
 • Theo dõi việc thực hiện hợp đồng của tư vấn thiết kế; thẩm định và trình Ban Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt.
 • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công nghệ mới để ứng dụng, kiểm soát thiết kế và thi công.
 • Thực hiện báo cáo công việc định kỳ và thường xuyên chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Tập đoàn.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các chuyên ngành Thiết kế Xây dựng, Kiến trúc …
 • It nhất 10-15 năm kinh nghiệm thiết kế xây dựng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc cho các Công ty/ Tập đoàn là chủ đầu tư phát triển các dự án bất động sản. Có các chứng chỉ hành nghề thiết kế.
 • Trung thực, chủ động, đam mê công việc và có mục tiêu gắn bó lâu dài với Công ty.
 • Kiến thức: quản lý hồ sơ thiết kế toàn bộ các giai đoạn của dự án (Kiến trúc, Kết cấu, Quy hoạch, MEP), quản lý dự án xây dựng và am hiểu về pháp luật xây dựng liên quan đến thiết kế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định chung;
 • Kỹ năng: quản lý điều hành; giải quyết vấn đề; huấn luyện và đào tạo; sáng tạo & tư duy thiết kế tốt.
 • Khả năng: quản lý nhân sự, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự.
 • Ngoại ngữ: Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành và giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh.
 • Tin học: Thành thạo các phần mềm chuyên dụng.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 06/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 05/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 04/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 28/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 27/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 09/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 10/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.