Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Uniform
 • Annual Leave

Job Description

1. Quản trị nhân sự

 • Hoạch định chiến lược - kế hoạch và ngân sách nhân sự đáp ứng chiến lược – kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn.
 • Tổ chức triển khai xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng – nhiệm vụ, định biên nhân sự và trách nhiệm/mô tả công việc của từng chức danh theo từng thời điểm.
 • Xây dựng hệ thống các chính sách nhân sự (lương thưởng, phúc lợi, đánh giá hiệu quả công việc, ….) nhằm gia tăng năng suất làm việc của CBNV.
 • Quản trị thực hiện nghiệp vụ nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự, lương-chế độ phúc lợi và quan hệ lao động.
 • Tổ chức triển khai các chương trình/ hoạt động nội bộ nhằm tạo sự gắn kết đội ngũ.
 • Tham mưu, tư vấn cho Ban Lãnh đạo Tập đoàn về công tác quản trị nhân sự.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Tập đoàn.

2. Quản trị hành chính

 • Kết nối, duy trì và phát triển mối quan hệ với các cơ quan ban ngành.
 • Quản trị ngân sách, chi phí hành chính của toàn Tập đoàn.
 • Quản lý và kiểm soát hệ thống quy chế, quy trình, quy định, chính sách của toàn Tập đoàn.
 • Quản lý tài sản & cơ sở vật chất toàn Tập đoàn.
 • Quản trị hoạt động 5S, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp, PCCC.

3. Quản trị công nghệ thông tin

 • Quản trị hệ thống hạ tầng & phần cứng Công nghệ thông tin (bao gồm: máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ và các thành phần hệ thống CNTT khác của Tập đoàn) hoạt động an toàn, bảo mật, đủ công suất và linh hoạt để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.
 • Tham mưu, đề xuất thiết lập hệ thống phần mềm và ứng dụng cho các hoạt động kinh doanh và quản trị của Tập đoàn.
 • Quản lý các dự án nâng cấp – đổi mới Công nghệ thông tin, đảm bảo triển khai đúng tiến độ, chất lượng, ngân sách vá đáp ứng mục tiêu chiến lược của Tập đoàn.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Phát triển nguồn nhân lực, Quản trị nhân sự, Kinh tế lao động, Quản trị kinh doanh, Luật hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc cho các Công ty/ Tập đoàn là chủ đầu tư phát triển các dự án bất động sản có quy mô trên 500 nhân sự. Có kinh nghiệm thực tiễn xây dựng hệ thống lương 3P, đánh giá KPIs.
 • Thái độ: Trung thực, tích cực, tận tâm, chủ động, đam mê công việc và có mục tiêu gắn bó lâu dài với Công ty.
 • Kiến thức: Am hiểu sâu về quản trị nhân sự và các chức năng quản trị nhân sự; Luật Lao động và quy định pháp luật có liên quan; xu hướng thị trường lao động.
 • Kỹ năng/ Khả năng: Lập kế hoạch và quản trị việc thực hiện; Huấn luyện – đào tạo nghiệp vụ chuyên môn; Phỏng vấn & đánh giá ứng viên; Giao tiếp, thuyết trình, thương lượng và thiết lập mối quan hệ; Tạo động lực và phát triển đội ngũ; Lãnh đạo và tư duy Chiến lược.
 • Chỉ tuyển Nam từ 40 tuổi trở lên và có thể làm việc trong môi trường áp lực cao

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 24/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 15/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 10/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 26/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 21/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 20/03/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 07/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.