Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Annual Leave

Job Description

 • Thiết kế các phương án quy hoạch.
 • Lập đồ án Quy hoạch 1/2000
 • Lập đồ án Quy hoạch 1/500
 • Lập quy định quản lý các khu dân cư sau khi có quyết định phê duyệt Quy hoạch 1/500 của các dự án thuộc Tập đoàn.
 • Định hướng, điểu phối tổng thể các bộ môn kỹ thuật liên quan đến đồ án trong quá trình triển khai kỹ thuật.

 

 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Xây dựng, Thiết kế, Kiến trúc & Quy hoạch, …
 • Có ít nhất từ 5 - 7 năm kinh nghiệm.
 • Thành thạo các phần mềm chuyên dụng: Autocad, 3DS Max, Sketchup, Lumion, Photoshop. Các phềm mềm văn phòng
 • Trung thực, chủ động, đam mê công việc và có mục tiêu gắn bó lâu dài với Công ty.
 • Kiến thức: Quy hoạch đô thị.
 • Kỹ năng: Tư duy lý luận về chuyên môn, nắm vững các Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định pháp lý trong lĩnh vực Quy hoạch, công trình.
 • Chững chạc, nghiêm túc, có tinh thần cầu tiến.
 • Có thể làm việc trong môi trường áp lực cao.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 09/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 02/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 26/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 24/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 10/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.