Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Uniform
 • Annual Leave

Job Description

 • Tham gia soạn thảo, xây dựng các Hợp đồng/ Mẫu biểu để các Phòng/ Ban áp dụng.
 • Rà soát các loại Hợp đồng/ Thông báo/ Công văn mà Công ty phát hành, ký kết với đối tác/ Khách hàng.
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký Kinh doanh/ Hồ sơ doanh nghiệp/ Cổ đông/ Cổ phần của Công ty.
 • Xử lý khiếu nại/ Tố cáo của Khách hàng/ Đối tác.
 • Tư vấn chuyển nhượng/ Cách thức xử lý theo yêu cầu của các Phòng/ Ban.
 • Tham gia tố tụng với tư cách đại diện theo ủy quyền của Công ty.
 • Nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp quản lý trực tiếp

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.
 • Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc cho các Công ty/ Tập đoàn là chủ đầu tư phát triển các dự án bất động sản và có chứng chỉ hành nghề Luật sư.
 • Trung thực, chủ động, đam mê công việc và có mục tiêu gắn bó lâu dài với Công ty.
 • Am hiểu sâu về kiến thức pháp luật ở các mảng doanh nghiệp bất động sản, tranh tụng
 • Kiến thức: Nắm vững về pháp lý doanh nghiệp, đất đai, quy hoạch, chuyển nhượng dự án, mua bán nhà ở.
 • Kỹ năng: Cẩn thận, phân tích, nghiên cứu, soạn thảo, xử lý vấn đề.
 • Khả năng: Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp với các Phòng/ Ban
 • Có thể làm việc trong môi trường áp lực cao.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 06/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 04/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 04/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 28/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 27/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 09/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 10/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.