Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Uniform
 • Annual Leave

Job Description

 • Giám sát thi công hiện trường, kiểm tra hồ sơ chất lượng, thanh, quyết toán, bản vẽ, phối hợp công việc giữa nhà thầu, các phòng ban liên quan.
 • Tư vấn.
 • Chịu trách nhiệm về việc thành phẩm.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên ngành Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp. Có ít nhất từ 7 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ứng viên có kinh nghiệm có kinh nghiệm công trình nhà ở dân dụng, công nghiệp.
 • Trung thực, chủ động, đam mê công việc và có mục tiêu gắn bó lâu dài với Công ty.
 • Kiến thức: Kỹ Sư Xây Dựng.
 • Hiểu và nắm rõ về các tiêu chuẩn, quy phạm, quy chuẩn và tiêu chuẩn ngành còn hiệu lực để phục vụ cho công việc chuyên môn.
 • Kỹ năng chuyên môn: Giám sát thi công dự án, Quản lý dự án, Quản lý thi công xây dựng, Quản lý QS/QA-QC.
 • Khả năng: Có khả năng xử lý các tình huống trong công việc.
 • Chứng chỉ : Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng (Giám sát xây dựng dân dụng, công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật); Chứng Nhận bồi dưỡng Quản Lý Dự Án; Chứng Nhận bồi dưỡng Giám Sát Thi Công Công Trình; Chứng Nhận bồi dưỡng Chỉ Huy Trưởng; Chứng Chỉ Sap 2000;

 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 02/05/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 26/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 24/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 22/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 15/04/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 1
 • Date posted: 10/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.